Ajutor Pentru Incalzirea Locuintei 2022-2023. Pana Cand Poti Sa Depui Cererile

Incepand cu 1 noiembrie 2021, ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei in sezonul rece se acorda in acord cu prevederile unei noi legi, respectiv Legea consumatorului vulnerabil. Pentru a putea primi ajutorul pentru incalzire in perioada cuprinsa intre 1 noiembrie 2022 si 31 martie 2023, cei interesati trebuie sa depuna cererile pana in data de 15 octombrie.

Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil este actul normativ ce reglementeaza acordarea ajutorului de incalzire pentru acest sezon rece, adica pentru perioada 1 noiembrie 2022 – 31 martie 2023, scrie avocatnet.ro

Potrivit legii, ajutorul pentru incalzire se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei, veniturile acesteia si sistemul de incalzire utilizat .

modelul poate fi descarcat de aici

Apoi, pentru acordarea ajutorului pentru incalzire, indiferent de sistemul de incalzire utilizat, cererile si declaratiile pe propria raspundere se depun, individual sau prin asociatiile de proprietari ori locatari, la primaria localitatii de domiciliu, de regula, pana la data de 15 octombrie.

Totusi, in situatia in care consumatorii vulnerabili indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzire pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului se face prin dispozitie a primarului, dupa cum urmeaza:

incepand cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele pana la data de 20 a lunii respective;

incepand cu luna urmatoare, pentru cei care au depus documentele dupa data de 20;

incepand cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al caror drept de ajutor social este stabilit incepand cu acea luna, indiferent de data la care a fost depusa cererea.

Pot cere ajutorul de incalzire pentru sezonul rece familiile care au venituri nete lunare mai mici de 1.386 de lei pe fiecare membru sau persoanele singure care castiga pe luna pana in 2.053 de lei.

Sunt dăunătoare conservele pentru sănătatea ta?

Sprijinul pentru incalzire se acorda pentru un singur sistem utilizat la incalzirea locuintei, declarat de persoana singura, respectiv de un membru al familiei, care are capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile.

In functie de sistemul de incalzire utilizat in locuinta, categoriile de ajutoare pentru incalzire sunt:
ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat;

ajutor pentru gaze naturale;

ajutor pentru energie electrica;

ajutor pentru combustibili solizi si/ sau petrolieri.

Ajutorul pentru incalzirea locuintei se plateste diferentiat in functie de venitul mediu lunar pe familie sau al persoanei singure astfel:
in proportie de 100% din valoarea de referinta, dar nu mai mult decat consumul facturat, daca venitul mediu net lunar este de pana in 200 lei pe membru de familie/ persoana singura;

in proportie de 90%, pentru un venit lunar net cuprins intre 200,1 si 320 lei;

in proportie de 80%, pentru un venit lunar net intre 320,1 si 440 lei;
in proportie de 70%, pentru un venit lunar net intre 440,1 si 560 lei;

in proportie de 60%, pentru un venit lunar net intre 560,1 si 680 lei;

in proportie de 50%, pentru un venit lunar net intre 680,1 si 920 lei;

in proportie de 40%, pentru un venit lunar net intre 920,1 si 1.040 lei;

in proportie de 30%, pentru un venit lunar net intre 1.040,1 si 1.160 lei;

in proportie de 20%, pentru un venit lunar net intre 1.160,1 si 1.280 lei;

in proportie de 10%, pentru un venit lunar net intre 1.280,1 si 1.386 lei/ membru de familie sau 2.053 de lei pentru persoana singura.

Valoarea de referinta luata in calcul la stabilirea ajutorului de incalzire, in functie de sistemul de incalzire utilizat, nu poate fi mai mica de:
250 lei/ luna, pentru gaze naturale;

500 lei/ luna, pentru energie electrica;

320 lei/ luna, pentru combustibili solizi si/ sau petrolieri.

In cazul ajutorului pentru energie termica, valoarea de referinta se stabileste lunar, in functie de pretul local al energiei termice facturate populatiei.

In plus, pe langa bani pentru incalzirea locuintei, persoanele cu venituri mici pot primi un ajutor financiar suplimentar pentru energie, destinat acoperirii unei parti din consumul energetic al gospodariei. Acesta se acorda lunar, pe parcursul intregului an si se poate cumula cu ajutorul pentru incalzire.