Ajutor înmormântare 2023. Cine și cum poate beneficia de acești bani

Ajutor înmormântare 2023. Începând cu data de 1 ianuarie 2023, ajutorul de înmormântare a fost majorat. Dacă în 2022 statul român oferea suma de 6.095 de lei ca ajutor pentru înmormântarea unei persoane pensionare sau asigurate, începând cu 1 ianuarie 2023 suma a fost majorată la 6.789 de lei.

Dacă persoana decedată făcea parte din familia unei persoane cu calitatea de pensionar sau asigurat, ajutorul de înmorântare oferit de stat este în 2023 de 3.395 de lei, față de 3.048 de lei cât era anul trecut.

Cine și cum poate beneficia de ajutor de înmormântare 2023
Ajutorul de înmormântare va fi oferit doar unei singure persoane. De cele mai multe ori, ajutorul de înmormântare este solicitat și încasat de rude ale persoanei decedate. Totuși, banii pot fi solicitați și de cunoștințe ale celor decedați cu condiția să dovedească faptul că a suportat cheltuielile de deces, impuse de organizarea ceremoniei de înmormântare. Nu este necesar ca aceste persoane să fie rude cu decedatul.

Pentru a primi banii, persoana care se ocupă de înmormântarea decedatului va trebui să depună mai multe actele la Casa Județeană de Pensii de pe raza județului unde își avea domiciliul persoana decedată. Dosarul va conține:

cererea pentru acordarea ajutorului de deces,
certificatul de deces atât în original cât și în copie
actul de identitate al persoanei care solicită ajutorul în original și copie
actul de stare civilă care atestă gradul de rudenie cu persoana decedată, precum și dovada care atestă suportarea cheltuielilor impuse de organizarea înmormântării, atât în original cât și în copie