Vârsta de pensionare. Când poți ieși la pensie

Vârsta de pensionare. O decizie a Curtii Constitutionale din Romania prevede ca anumite categorii de contribuabili vor putea iesi la pensie chiar si cu 15 ani mai devreme.
Potrivit legii, vor putea iesi mai devreme la pensie toti asiguratii, indiferent de cand au capatat handicapul.

Pana acum, de aceasta reducere a varstei de pensionare beneficiau doar persoanele care capatau handicapul inainte de a intra in sistemul asigurarilor de stat.

Varsta de pensionare va fi redusa astfel:
– cu 10 ani pentru asiguratii cu handicap mediu, daca au realizat stagiul complet de cotizare;
– cu 10 ani pentru asiguratii cu handicap accentuat, daca au realizat cel putin doua treimi din stagiul complet de cotizare;

– cu 15 ani pentru asiguratii cu handicap grav, daca au realizat cel putin o treime din stagiul de cotizare, potrivit avocatnet.ro.

In prezent varsta legala de pensionare este de 63 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati.
Ce condiții trebuie să îndeplinească un pensionar
Pentru a beneficia de pensia pentru limită de vârstă, o persoană trebuie să fi atins vârsta standard de pensionare și să fi contribuit la sistemul public de pensii o anumită perioadă minimă de timp.

La data de 1 ianuarie 2020:

Vârsta standard de pensionare pentru femei este de 61 de ani și va crește treptat până la 63 de ani, în luna ianuarie 2030. Între ianuarie 2020 – decembrie 2020, vârsta de pensionare pentru femei este între 61 de ani și 3 luni și 61 de ani și 5 luni.

Vârsta standard de pensionare pentru femei este de 61 de ani și va crește treptat până la 63 de ani până în luna ianuarie 2030.
Pentru bărbați, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani.
Stagiul minim de cotizare este de 15 ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați.
Stagiul complet de cotizare pentru femei este de 31 de ani și va crește treptat până la 35 de ani până în luna ianuarie 2030.

Stagiul complet de cotizare pentru bărbați este de 35 de ani.
Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu vârsta standard redusă, dacă au realizat stagii de cotizare în alte condiții de muncă decât cele normale, și anume:

în condiții speciale ori deosebite de muncă;
în fostele grupe I și II de muncă, în vigoare până la 1 aprilie 2001.
Cu respectarea condițiilor specifice prevăzute de lege, reduceri ale vârstelor standard de pensionare se acordă și persoanelor persecutate politic, nevăzătorilor și persoanelor cu handicap.

Perioadele necontributive, precum perioada de acordare a pensiei de invaliditate sau a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, perioada efectuării cursurilor de zi ale unei instituții de învățământ superior (cu condiția absolvirii), perioada efectuării serviciului militar obligatoriu sau perioada în care o persoană a fost înrolată, mobilizată sau luată prizonier în război, sunt luate în considerare la calcularea pensiei pentru limită de vârstă și a pensiei pentru limită de vârstă cu vârsta standard redusă.

Vârsta de pensionare. La ce beneficii au dreptul românii
Pensia pentru limită de vârstă

În sistemul public de pensii, cuantumul pensiei pentru limită de vârstă este calculat pe baza stagiului de cotizare realizat pe parcursul activității profesionale a solicitantului, a nivelului veniturilor care au constituit baza de calcul pentru contribuțiile de asigurări sociale, precum și a valorii punctului de pensie. De la 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie este de 1.265 RON și va fi mărit la 1.775 RON din septembrie 2020. Calculul pensiei se bazează pe un sistem de puncte, calculate lunar prin împărțirea câștigului salarial brut sau a venitului asigurat al solicitantului la câștigul salarial mediu brut realizat la nivel național, comunicat de către Institutul Național de Statistică pentru fiecare lună.

Pentru persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare sau o perioadă mai mare decât acesta, cuantumul pensiei obținut prin aplicarea formulei de calcul este mai mare decât pentru cele care au realizat o perioadă de contribuție mai mică.

Pensia anticipată și pensia anticipată parțială

Cuantumul pensiei pentru limită de vârstă cu vârsta standard redusă, al pensiei anticipate și al pensiei anticipate parțiale se calculează la fel ca în cazul pensiei pentru limită de vârstă, doar că în cazul pensiei anticipate parțiale, cuantumul se reduce cu diferite procente, în funcție de numărul de ani cu care este depășit stagiul complet de cotizare și numărul de luni rămase până la împlinirea vârstei standard de pensionare. La data împlinirii vârstei standard de pensionare atât pensia anticipată, cât și cea anticipată parțială se transformă automat în pensie pentru limită de vârstă și se înlătură penalizarea aplicată pentru pensia anticipată parțială. Pensiile mai mari de 2.000 RON sunt supuse impozitului pe venit. Acesta se calculează numai pentru partea din pensie care depășește 2.000 RON.

Pentru a beneficia de o prestație pentru pensie, orice persoană trebuie să depună cererea de pensionare la casa teritorială de pensii pe raza căreia își are domiciliul sau reședința. Cererea este însoțită de documentele care dovedesc îndeplinirea condițiilor specifice pentru tipul de pensie solicitat.

Persoanele care au contribuit la un fond de pensii administrat privat trebuie să ceară prestația de la fondul la care au contribuit. Suma totală pe care acestea o pot primi nu poate fi mai mică decât valoarea contribuțiilor plătite, după scăderea penalităților de transfer și a comisioanelor legale. Toate tipurile de pensie descrise mai sus sunt plătite lunar, prin mandat poștal sau prin transfer bancar în contul curent personal sau în contul de card al beneficiarului, în funcție de preferința acestuia.

Explicații ale termenilor folosiți
Stagiu complet de cotizare: perioada de timp în care asigurații au realizat stagiu de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau pensie anticipată parțială. Este stabilit prin lege, diferențiat pentru femei și pentru bărbați.

Asigurat în sistemul de pensii: persoana fizică pentru care angajatorul este obligat să rețină și să plătească contribuția de asigurări sociale, o persoană care realizează venituri din activități independente sau drepturi de proprietate intelectuală sau, în alte cazuri, persoana care achită contribuția de asigurări sociale pe baza unui contract voluntar de asigurări sociale.

Locuri de muncă în condiții deosebite: locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la condițiile specifice unor categorii de servicii publice, pe toată durata timpului normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecințe asupra securității și sănătății în muncă a asiguraților.

Locuri de muncă în condiții speciale: locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la condițiile specifice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel puțin 50 % din timpul normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecințe grave asupra securității și sănătății în muncă a asiguraților.