Calendar Ortodox 23 februarie 2023: Ce sărbătoare este azi? Rugăciunea puternică pentru sănătate, belșug și mare milă

Calendar ortodox 23 februarie 2023. Sfântul Mucenic Policarp, episcopul Smirnei este sărbătorit joi, 23 februarie 2023, în caledarul creștin.

Calendar ortodox 23 februarie 2023, data la care Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Mucenic Policarp, episcopul Smirnei.

Sfântul Policarp face parte din grupul restrâns de episcopi numiți „Părinții apostolici”, aparținând perioadei de început al Bisericii, ei fiind cei care i-au cunoscut pe apostoli sau pe cei care L-au văzut și auzit pe Mântuitorul Hristos în timpul vieții Sale pământești.
Rugăciunea puternică pentru sănătate, belșug și mare milă care se rostește joi, 23 februarie 2023.

Calendar ortodox 23 februarie 2023. Sărbătoarea zilei de azi

Calendar ortodox 23 februarie 2023. Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei este sărbătorit în calendarul ortodox în fiecare an la data de 23 februarie.

Sfântul Policarp face parte din grupul restrâns de episcopi numiți „Părinții apostolici”, aparținând perioadei de început al Bisericii, ei fiind cei care i-au cunoscut pe apostoli sau pe cei care L-au văzut și auzit pe Mântuitorul Hristos în timpul vieții Sale pământești.

Sfântul Mucenic Policarp

Sfântul Policarp, sărbătorit pe data de 23 februarie 2023, s-a născut în detenție în secolul I. Părinţii săi, Pangratie şi Teodora, erau închişi pentru credinţa lor în Hristos.

Ulterior, părinții fiind condamnați la moarte prin decapitare, pruncul a fost crescut și educat de o creştină milostivă, pe nume Calista.

La vârsta de 20 de ani, tânărul Policarp a aflat că Sfântul Evanghelist Ioan propovăduieşte pe Hristos în zona Asiei şi, dorind să-l vadă, a părăsit casa Calistei.

L-a găsit pe Sf. Ap. Ioan alături de ucenicii săi, Sfântul Ignatie, purtătorul de Dumnezeu, şi Sfântul Vucol și a rămas împreună cu aceşti binecuvântaţi propovăduitor ai Evangheliei lui Hristos, înfruntând necazuri şi suferinţe în slujba credinţei.

Pe vremea împăratului Traian (98-117), Sfântul Evanghelist Ioan, care era exilat în insula Patmos, l-a hirotonit pe Sfântul Vucol episcop de Smirna (azi Izmir, Turcia), și i l-a trimis ca ajutor pe Sfântul Policarp. La rândul său, Sfântul Vucol (pomenit pe 6 februarie), înainte de moarte, l-a lăsat pe Sfântul Policarp episcop în Smirna.

În lunga sa slujire ca episcop, Sfântul Policarp a convertit foarte mulţi păgâni la dreapta credinţă.

Tot pe timpul împăratului Traian, Sfântul Policarp, în calitate de Episcop al Smirnei, a scris Epistola către Filipeni, care se păstrează până astăzi. În această scrisoare îi apreciază pe filipeni pentru frumoasa primire făcută Sfântului Episcop Ignatie din Antiohia, care, fiind legat în lanţuri şi sub pază, era dus la Roma, unde urma să fie martirizat.

Calendar ortodox 23 februarie 2023. Rugăciune

Rugăciune către Sfântul Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei

„Sfinte, de Dumnezeu fericite, Policarp, în rugăciunile tale cele de-a pururea pomenește-ne ca, revărsându-se milostivirea lui Dumnezeu peste noi, să ne învrednicim, mult roditorule, de cele spre viață ale Duhului roade: în inimă, dragostea: cu ochii privind către Dumnezeu, în cuget bucuria cea duhovnicească; mintea umplând-o cu neîncetată rugăciune, pacea în sufletul nostru; în piept așezând suspinarea pentru păcate, în toate îndelunga răbdare; chipului celui dinlăuntru, bunătatea, în mâini facerea de bine; în urechi punând ascultarea Sfintelor Scripturi, iar pe limbă mărturisirea adevărului, neclintiți întru dreapta credință; glasului, blândețea; pântecele pecetluit cu înfrânarea și în tot trupul curăția. Ca să ne învrednicim a fi moștenitori ai bucuriei celei veșnice și părtași ai Împărăției cerurilor. Amin”