Un nou tip de pensie în România. Ce presupune și cine o poate obține

A apărut un nou tip de pensie în România. Autoritatea de Supraveghere Financiară a autorizat prima companie din țara noastră ca administrator de fonduri de pensii ocupaționale Pilon IV. Ce reprezintă, de fapt, pensia ocupațională și cine poate beneficia de ea.

Pensia ocupațională în România
Pensia ocupațională vine în completarea celorlalte tipuri de pensie care se acordă în România: pensia de stat, pensiile administrate privat și pensiile facultative. Initiațiva constituirii unui fond de pensii ocupaționale aparține exclusiv unui administrator autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). În același timp, schema de pensii este stabilită de către fiecare angajator care dorește și are capacitatea financiară să ofere angajaților săi astfel de beneficii.

BCR este prima companie autorizată de ASF ca administrator de pensii Pilon IV. Acest Pilon IV este, de fapt, o schemă de pensie opţională prin intermediul căreia angajatorii pot asigura beneficii suplimentare angajaţilor, în timpul activităţii lor, sub forma unei contribuţii la fond, în vederea obţinerii de către aceştia a unei pensii ocupaţionale.

Cine se încadrează la pensia ocupațională
Participantul la un fond de pensii ocupaționale poate fi orice persoană care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor și care îndeplinește condițiile prevăzute în schema/prospectul fondului de pensii ocupaționale.

Contribuții pentru pensia ocupațională. Pentru pensia ocupațională se plătește maximum o treime din veniturile salariale brute lunare, iar contribuția poate fi împărțită între angajat și angajator. Trebuie să mai știți că sunt trei modalități prin care puteți încasa acest tip de pensie. Prima se face la fel ca în cazul pensiilor private, la cerere, a doua la împlinirea vârstei standard de pensionare, iar în al treilea rând contribuțiile la acest tip de pensie sunt deductibile.

Potrivit legii, angajatorul nu poate face rețineri pentru contribuțiile angajaților la un fond de pensii ocupaționale fără acordul scris al angajatului. Acesta trebuie să fie consemnat în actul individual de aderare la fond sau, ulterior, într-o notificare transmisă administratorului si angajatorului.