Calendar ortodox 11 iunie 2024. Ce sfinți sunt sărbătoriți în a doua zi din săptămâna

Pe 11 iunie, Biserica Ortodoxă îi sărbătorește pe Sfinții Apostol Bartolomeu și Luca al Crimeei. Acești sfinți sunt cunoscuți pentru devotamentul lor neclintit față de credința creștină, fiind martirizați pentru refuzul lor de a se lepăda de Iisus Hristos. În această zi, credincioșii își amintesc și cinstesc viețile și sacrificiile acestor sfinți care au rămas fideli în fața chinurilor și persecuțiilor.

Sfântul Luca al Crimeei: Doctorul fără de arginți și mărturisitorul adevărului

Sfântul Luca al Crimeei s-a născut pe 27 aprilie 1877 și a trecut la cele veșnice pe 11 iunie 1961. Sfintele sale moaște se află în orașul Sinferopol, Crimeea. În timpul vieții sale, Sfântul Luca a fost un eminent chirurg și profesor universitar, dar ceea ce l-a făcut cu adevărat remarcabil a fost refuzul său de a efectua operații fără prezența icoanei Maicii Domnului în sala de operație. Acest act de credință i-a atras persecuția autorităților ateiste, care l-au supus unor chinuri groaznice, însă el nu a cedat niciodată în fața presiunilor, rămânând fidel lui Iisus Hristos.

Sfântul Apostol Bartolomeu: Unul dintre cei doisprezece ucenici ai lui Hristos

Sfântul Bartolomeu a fost unul dintre cei doisprezece apostoli ai lui Iisus Hristos. Împreună cu Sfântul Apostol Filip și sora acestuia, Mariami, Bartolomeu a propovăduit credința creștină în cetățile din Siria și Asia de Sus. Printre numeroasele sale fapte, Bartolomeu l-a botezat pe împăratul armean Polimie. Totuși, din porunca fratelui împăratului, Astiagis, Bartolomeu a fost capturat și decapitat pentru credința sa. Creștinii i-au îngropat trupul cu cinste într-un sicriu de plumb.

În această zi, credincioșii rostesc rugăciuni puternice pentru a cinsti memoria celor doi sfinți și pentru a cere mijlocirea lor.

Rugăciune către Sfântul Bartolomeu

„Troparul Sfântului Apostol Bartolomeu, glasul al 3-lea: Sfinţilor Apostoli rugaţi pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Cântarea 1, glasul al 2-lea. Irmos: Întru adânc a aşternut… Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mai înainte-ştiutorul a toate şi Dumnezeu, mintea ta cea dumnezeiască văzând-o, te-a ales şi te-a împreunat cu ceata Apostolilor, Sfinte Bartolomeu prealăudate, cu harul luminând inima ta.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. La înălţimea faptelor bune suindu-te, cu limbă de foc insuflată, împărţită în chipul focului te-ai îmbogăţit, ca un Apostol al lui Hristos, prin venirea Mângâietorului, preamărite, uscăciunea păgânătății şi deşertăciunea ai cheltuit-o.

Cântarea a 3-a. Irmos: Înflorit-a pustiul… Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un izvor de apă de mântuire ai ieşit, Apostole Bartolomeu preacinstite şi rod înmulţit ai adus, mântuirea neamurilor, vrednicule de minune.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu sarea harului putrezirea idolească ai oprit, preaînţelepte, cu dulcele cuvânt al credinţei ai îndulcit inimile celor ce te cinstesc pe tine.

Cântarea a 4-a. Irmos: Venit-ai din Fecioară… Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu crucea Domnului fiind ocolit, ai surpat întăririle demonilor, Sfinte Bartolomeu Apostole şi amăgirea lor cea de suflet stricătoare o ai gonit, cu propovăduirea.

Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lumină lumii şi rază a dumnezeieştii slave, Hristos pe tine te-a arătat, Sfinte Bartolomeu de Dumnezeu primite. Că toată făptura ai luminat cu cunoştinţa de Dumnezeu, preafericite.”

Această rugăciune este o modalitate prin care credincioșii își exprimă devotamentul și cer ajutorul Sfântului Bartolomeu pentru a trăi o viață în credință și curăție.

Rugăciune către Sfântul Luca al Crimeei

Credincioșii rostesc și o rugăciune către Sfântul Luca al Crimeei, cerând vindecare și ajutor în suferință.

„Sfinte Ierarh mărturisitor, învăţătorule al adevărului şi doctore fără de arginţi Luca, ție plecăm genunchii sufletului şi ai trupului, şi căzând la cinstitele şi tămăduitoarele tale moaşte pe tine te rugăm, precum fiii pe tatăl lor: auzi-ne pe noi, păcătoşii, cinstite părinte, şi du rugăciunea noastră la Milostivul şi Iubitorul de oameni Dumnezeu, ca unul care stai înaintea Lui dimpreună cu sfinţii toţi.

Credem că ne iubeşti cu aceeaşi dragoste cu care ai iubit pe fraţii tăi când vieţuiai în această lume. Meşteşugul doctorilor stăpânind, în multe rânduri cu ajutorul harului suferinţele celor bolnavi ai vindecat, iar după cinstita ta adormire Stăpânul tuturor a arătat moaştele tale izvor de tămăduire: că felurite neputinţe se vindecă şi putere se dăruieşte celor ce cu evlavie le sărută şi cer dumnezeiasca ta mijlocire.

Pentru aceasta, ne rugăm cu căldură ție, care ai primit harul tămăduirilor: pe fratele nostru (numele) cel bolnav şi cumplit înviforat de suferinţă cercetează-l şi vindecă-l de neputinţa ce-l stăpâneşte. Cu totul cinstite şi preasfinte Părinte Luca, nădejde a celor bolnavi, care zac în patul durerii, nu uita de fratele nostru (numele) şi dăruieşte-i vindecare, iar nouă tuturor cele spre bucurie, ca şi noi dimpreună cu tine să slăvim pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, o Dumnezeire şi o Împărăţie, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”

Această rugăciune este o expresie a credinței și speranței că Sfântul Luca, cunoscut pentru miracolele sale de vindecare, va mijloci pentru cei care suferă, aducând alinare și sănătate.

Sfinții Bartolomeu și Luca al Crimeei sunt exemple de devotament și curaj în fața persecuțiilor. Prin viețile lor, au demonstrat ce înseamnă să trăiești cu adevărat pentru credință, să înduri suferința și să rămâi neclintit în fața adversităților. Astfel, ei continuă să inspire și să întărească credința creștinilor de astăzi.