Vechimea în muncă se poate cumpăra şi în 2024. Care sunt condițiile din noua lege •

Vechimea în muncă se poate cumpăra şi în 2024. Persoanele care nu îndeplinesc stagiul minim de cotizare pot cumpăra vechime în muncă şi anul viitor, potrivit noii legi a pensiilor.

Vechimea în muncă se poate cumpăra şi în 2024. Mecanismul de cumpărare a vechimii pentru pensie va fi disponibil în continuare. Astfel, persoanele interesate pot cumpăra vechime pentru o perioadă de cel mult 6 ani. Adică pe o perioadă anterioară datei încheierii contractului. Plata contribuţiei se poate face într-o singură tranşă sau în tranşe lunare.

Vechimea în muncă se poate cumpăra şi anul viitor

Mai exact, cei care vor să-și completeze stagiul de cotizare la pensia de stat o vor putea face și după a doua jumătate a anului viitor. Totul apare în noul proiect privind Legea pensiilor.

Legea 360/2023, prin care va fi reglementat sistemul public de pensii va exista în continuare. În plus, viitorul mecanism va avea, de principiu, cam aceleași reguli ca cel actual.

O parte dintre prevederile noii legi se aplică din ianuarie 2024

Dar cele mai multe prevederi se aplică din septembrie. Noua lege abrogă, începând cu 1 septembrie 2024, OUG 163/2020, prin care este reglementat actualul mecanism.

„Cei care nu au ieșit încă la pensie vor putea încheia un contract de asigurare socială pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare în sistemul public de pensii sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale”, potrivit noii legi.

Contractul va putea fi încheiat doar pentru perioade de timp cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani și data împlinirii vârstei standard de pensionare. Perioada acoperită de contractul de asigurare va reprezenta stagiu de cotizare și va fi luată în calcul la obținerea pensiei pentru limită de vârstă.

Paşii care trebuie urmaţi pentru plata retroactivă la pensii

Cei interesați să plătească retroactiv la pensii vor putea să încheie mai multe contracte de asigurare socială, atâta timp cât perioadele de asigurare înscrise în acestea, cumulate, nu depășesc șase ani.

Contractul va trebui încheiat, în formă scrisă, cu casa teritorială de pensii de care aparține, cu domiciliul sau reședința, beneficiarul. Acesta poate fi semnat direct de beneficiar sau, după caz, de reprezentantul legal ori mandatarul acestuia, desemnat prin procură specială.

Atunci când se încheie acest contract, solicitantul va trebui să completeze o declaraţie, din care să reiasă că:

nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia;
nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii;
nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială.
Cum se va face calculul pentru vechimea în muncă

Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru cei ce încheie un contract pentru plata retroactivă a contribuției la pensii va fi reprezentată de venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, care nu va putea fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară.

Venitul lunar asigurat din contractul de asigurare socială va putea fi modificat, din inițiativa beneficiarului, prin încheierea unui act adiţional la contract, iar din iniţiativa asigurătorului, ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât salariul minim brut.

În situaţia celor ce apelează la mecanismul de cumpărarea a vechimii pentru pensie, stagiul de cotizare se formează prin adunarea perioadelor pentru care s-a datorat şi plătit contribuţia de asigurări sociale.

Contractul amintit se va putea rezilia din iniţiativa oricăreia dintre părţi sau în cazul neplății contribuției de asigurări sociale pentru o perioadă de trei luni consecutive