CE TREBUIE SĂ FACĂ ROMÂNII DIN DIASPORA, ÎN CAZ DE RĂZBOI! ÎN CÂT TIMP SUNT OBLIGAŢI SĂ SE PREZINTE LA ÎNCORPORARE

În contextul războiului din Ucraina, Guvernul României pregătește un proiect de lege care vizează gestionarea rapidă în situație de criză. Iată ce trebuie să facă românii din Diaspora, în caz de răzb0i, dar și în cât timp sunt obligați să se prezinte la încorporare!

În contextul actual, dacă în România este decretată starea de răzb0i sau asediu, Guvernul României pregătește un proiect de lege prin care românii din Diaspora sunt așteptați să se prezinte la încorporare.

Ce trebuie să facă românii din Diaspora, în caz de răzb0i

Peste 4 milioane de românii trăiesc temporar în afara țării. În caz de răzb0i românii din Diaspora au la dispoziție 15 zile de la data notificării, la centrele militare în evidența cărora se află, în vederea îndeplinirii serviciului militar.

Potrivit draftului de act normativ, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), cetățenii încorporabili, rezerviștii voluntari și rezerviștii au obligația de a se prezenta la încorporare:

”Prin excepție, la instituirea stării de asediu sau la declararea stării de imobilizare sau a stării de răzb0i, cetățenii încorporabili cu domiciliul în România, plecați temporar în afara țării, au obligația de a se prezenta, în

termen de maximum 15 zile calendaristice de la data notificării, la centrele militare în evidența cărora se află, în vederea îndeplinirii serviciului militar.

Prin excepție, instituirea stării de urgență, a stării de asediu ori la declararea stării de imobilizare sau a stării de război, rezerviștii voluntari și rezerviștii din rezerva operațională cu domiciliul în România, plecați temporar în afara țării, au obligația de a se prezenta la structurile din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și

securității naționale în termen de maximum 5 zile de la data notificării, pentru cei plecați în țări din Europa, respectiv 15 zile calendaristice de la data notificării, pentru cei plecați în țări din afara Europei.

Prin notificarea persoanelor menționate se înțelege înștiințarea oficială scrisă, la domiciliul din România, prin ordin de chemare, cu privire la

obligativitatea prezentării la centrele militare sau la structurile din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, în vederea îndeplinirii serviciului militar.

Cetățenii încorporabili și rezerviștii care nu au domiciliul în țară, precum și persoanele prevăzute mai sus care nu au putut fi notificate au obligația ca, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii Parlamentului privind declararea stării de

mobilizare totală sau a stării de război, precum și a decretului Președintelui României privind instituirea stării de asediu sau declararea stării de mobilizare, să contacteze centrul militar din raza unității teritorial-administrative unde au avut ultimul domiciliu”, Potrivit draftului de act normativ al Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT)